இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல் வாழ்த்துக்கள் 😇❤️

Rubix Media Works wishing you all a Happy Vinayakar Chaturthi! May load Ganesha bestows you with happiness, wisdom, good health and prosperity! 

அனைவருக்கும் இனிய விநாயகர் சதுர்த்தி நல் வாழ்த்துக்கள் 😇😇😇
______
#vinayakarchathurthi #vinayakar #chadhurthi #ganpati #ganapathi #ganapatifestival #bappa #ganpatibappamorya #morya #ganesha #ganesh #ganpatibappa #bappamorya #ganeshchaturthi #india #ganpatifestival #ganeshutsav #sounthindianfestival #mangalmurtimorya #lordganesha #hindufestival #ganeshfestival 

Comments

Popular Posts